Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2013

Innst. 200 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.03.2015 Innst. 200 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2015