Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 24 S (2014-2015), kap. 456 og 3456, Innst. 116 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2014 Innst. 116 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i budsjettpostar for 2014 under kapitlet Direktoratet for naudkommunikasjon (Nødnett).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014