Representantforslag om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar

Dokument 8:23 S (2014-2015), Innst. 171 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gerd Eli Berge, Heidi Greni, Jenny Klinge Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.02.2015 Innst. 171 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla eit representantforslag frå Sp om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar. Forslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2015