Representantforslag om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge

Dokument 8:20 S (2014-2015), Innst. 90 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 90 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge. Representantforslaget ble vedtatt vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2014