Representantforslag om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser

Dokument 8:12 S (2014-2015), Innst. 155 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Norderhus, Ingvild Kjerkol, Knut Storberget Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 155 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra AP om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser. Stortingets flertall, representantene fra H, FrP, KrF og V , gav sin støtte til følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2015