Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner)

Prop. 122 L (2013-2014), Innst. 18 L (2014-2015), Lovvedtak 1 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.10.2014 Innst. 18 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.10.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.10.2014