Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m.

Prop. 106 S (2013-2014), Innst. 285 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 285 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Stortingets flertall. bestående av representantene fra H, FrP, KrF og V, vedtok en høyere ramme for bevilgningene i 2015 enn det som var foreslått fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014