Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.)

Dokument 8:78 L (2013-2014), Innst. 82 L (2014-2015)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Bård Vegar Solhjell, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Knut Storberget Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A), (SV) Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 82 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.): Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet første gang i Stortinget 12.12.2014