Representantforslag om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker

Dokument 8:67 S (2013-2014), Innst. 59 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Otterstad, Freddy de Ruiter, Hadia Tajik, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 59 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet flere forslag fra Arbeiderpartiet angående status og oppgaver for Rettsgenetisk senter i Tromsø, bl.a. forslag om at senteret skal utføre DNA-analyser for bruk i straffesaker. Forslagene fikk støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og delvis Kristelig Folkeparti,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2014