Endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Innst. 168 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.04.2014 Innst. 168 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2014