Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven

Prop. 67 L (2013-2014), Innst. 248 L (2013-2014), Lovvedtak 71 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 248 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014