Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)

Prop. 44 S (2013-2014), Innst. 152 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2014 Innst. 152 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2014