Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Dokument 8:32 S (2013-2014), Innst. 240 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olemic Thommessen Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 240 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at det skal opprettes en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra 1. jaunar 2015, organisatorisk underlagt Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014