Representantforslag om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene

Dokument 8:31 S (2013-2014), Innst. 269 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Kari Henriksen, Knut Storberget, Lise Christoffersen, Lene Vågslid, Sonja Mandt, Stine Renate Håheim, Tove Karoline Knutsen, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forlagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 269 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å gjøre bruk av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene. Forslagene ble vedtatt med noen endringer bl.a. ble aldersgrensen for obligatorisk bruk av barnehus satt til 16 år og ikke til 18 år som i forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2014