Representantforslag om en helhetlig jordvernplan

Dokument 8:13 S (2013-2014), Innst. 149 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Ola Elvestuen, Pål Farstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 20.03.2014 Innst. 149 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra V om en helhetlig jordvernplan. Stortinget har enstemmig besluttet å be regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2014