Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2013-2014), Innst. 133 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2014 Innst. 133 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av 12 forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjonene tre år etter at de er behandlet. Riksrevisjonen har avsluttet 9 av sakene, mens tre saker skal følges opp videre. Komiteen er tilfreds med at Riksrevisjonen vil følge opp følgende undersøkelser: - hvordan Miløverndepartementet ivaretar sitt nasjonanle ansvar for fredede og verneverdige bygninger -Enova SFs drift og forvaltning - oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2014