Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien

Dokument 3:9 (2012-2013), Innst. 49 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 49 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien. Undersøkelsen viser at garantien er lite brukt, at innholdet i den er uklart, at den ikke i tilstrekkelig grad blir prioritert og at det er svakheter i styringsinformasjonen og oppfølgingen av ordningen. En enstemmig komiteinnstilling gir blant annet uttrykk for at det er behov for økt kunnskap om ordningen, at NAV Fylke må følge opp de lokale NAV-kontorene bedre og at Riksrevisjonens funn og anbefalinger må bli tatt hensyn til.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013