Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen

Prop. 150 LS (2012-2013), Innst. 475 L (2012-2013), Lovvedtak 113-120 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 475 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finanskomiteens innstilling om regjeringens lovforslag på skatte-, avgifts- og tollområdet samt andre forslag og merknader fra komiteen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.06.2013