Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Prop. 108 S (2012-2013), Innst. 337 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 337 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet proposisjon om å reise et nybygg på Vestbanen i Oslo for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Forslaget, som fikk støtte av alle partier unntatt Fremskrittspartiet, er å reise et museumsbygg innenfor en kostnadsramme på 5 327 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2013