Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Prop. 108 S (2012-2013), Innst. 337 S (2012-2013)

Vedtak 510

Stortinget samtykkjer i at det vert reist eit nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen innanfor ei kostnadsramme på 5 327 mill. kroner i prisnivå juli 2013.