Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen

Dette dokument

  • Innst. 337 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 108 S (2012–2013)
  • Dato: 23.05.2013
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 23. mai 2013

Gunn Karin Gjul

Olemic Thommessen

leder

ordfører