Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga)

Prop. 68 S (2012-2013), Innst. 273 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 273 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg enstemmig til innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga),

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2013