Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi

Dokument 3:8 (2012-2013), Innst. 265 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2013 Innst. 265 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om norsk bistand til helsesektoren i Malawi. Undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling, men at sentrale mål likevel ikke er nådd, og at det er betydelig svinn og ineffektivitet i ressursstrømmene til sykehus og helsesentre. Videre kommer det frem at det er svakheter ved Utenriksdepartementets oppfølging og kontroll med bruken av bistandsmidlene. Komiteen sier i innstillingen at det er behov for at Utenriksdepartementet følger opp at bistandsmidler til Malawi fremkommer i landets budsjett. Dette er også viktig for å redusere risikoen for misligheter og korrupsjon. Stortinget har vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2013