Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

Prop. 45 S (2012-2013), Innst. 197 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.02.2013 Innst. 197 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker enstemmig til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet). Direktivet nødvendiggjør endringer i flere lover, bl.a. angrerettsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven og omfatter bl.a. retten til å gå fra en avtale og selgers informasjonsplikt

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2013