Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 23 S (2012-2013), kap. 456 og 3456, Innst. 104 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 104 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samvar med forslag fra regjeringen vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2012 under kapitlet for Direktoratet for nødkommunikasjon som gjelder framdrift av Nødnett-prosjektet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012