Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 8 (2012-2013), Innst. 204 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2013 Innst. 204 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag debaterte den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2013