Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 22 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.10.2012 Innst. 22 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt følgende godtgjørelser pr. år for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer: stortingsrepresentanter kr. 811 505 regjeringsmedlemmer kr. 1 158 927 statsminister kr. 1 425 352

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 16.10.2012