Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2011

Dokument 5 (2011-2012), Innst. 338 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 338 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. I årsmeldingen gjøres det rede for nemndas arbeid i 2011, og det pekes på enkelte områder hvor det kan være behov for forbedringer. Komiteinnstilingen var enstemmig og Stortinget har vedtatt at årsmeldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012