Representantforslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren

Dokument 8:66 S (2011-2012), Innst. 327 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 327 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2012