Representantforslag om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter

Dokument 8:58 S (2011-2012), Innst. 264 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 264 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om innføring av takordning for tannhelseutgifter.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.04.2012

  Behandlet i Stortinget: 07.05.2012