EØS-midlene

Meld. St. 20 (2011-2012), Innst. 34 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 34 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om EØS-midlene. Solidaritet og samarbeid i Europa. Innstillingen ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2012