Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken

Meld. St. 11 (2011-2012), Innst. 300 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.05.2012 Innst. 300 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.05.2012

  Behandlet i Stortinget: 29.05.2012