Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Innst. 318 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.05.2011 Innst. 318 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å endre Stortingets forretningsorden slik at det presiseres at saksområdet til den utvidete utenriks- og forsvarskomité også omfatter terrorberedskap. Justisministeren er på dette grunnlag gitt en selvstendig adgang til å anmode om at det kalles sammen til møte i komiteen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2011