Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010

Dokument 17 (2010-2011), Innst. 435 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 435 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapporten fra Norges Banks representantskap for 2010. Rapporten ble vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011