Oversendelsesforslag vedrørende straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet