Representantforslag om styrket kraftforsyning til Bergensområdet

Dokument 8:98 S (2010-2011), Innst. 294 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.04.2011 Innst. 294 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om styrket kraftforsyning til Bergensområdet. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2011