Representantforslag om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta

Dokument 8:96 S (2010-2011), Innst. 331 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen, Peter N. Myhre, Svein Flåtten Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 11.05.2011 Innst. 331 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Harald T. Nesvik, Ivar Kristiansen og Svein Flåtten om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta. Forslaget fikk bare tilslutning fra Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011