Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Meld. St. 15 (2010-2011), Innst. 436 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 436 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandles regjeringens orientering om Statens pensjonsfond i 2010. Meldingen ble vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011