Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010

Prop. 70 S (2010-2011), Innst. 268 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 268 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sitt samtykke til en avtale mellom Norge og Frankrike som formaliserer økonomi og virkemåte for de norske seksjonene ved akademiene i Rouen, Caen og Lyon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2011