Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer

Prop. 62 S (2010-2011), Innst. 290 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen og næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 290 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til inngåelse av avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011