Kampen mot organisert kriminalitet

Meld. St. 7 (2010-2011), Innst. 300 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2011 Innst. 300 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om organisert kriminalitet. Den organiserte kriminaliteten representerer store og til dels nye utfordringer. Innsatsen mot organisert kriminalitet er et viktig kriminalpolitisk satsningsområde. Meldingen beskriver en overordnet strategi for hvordan utfordringene knyttet til den organiserte kriminaliteten vurderes, og for hvordan en mener at politiet, påtalemyndigheten og andre myndighetsorganer skal samarbeide og utvikle sine strategier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2011