Representantforslag om styrking av personvernet

Dokument 8:56 S (2010-2011), Innst. 369 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Erna Solberg, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner, Torbjørn Røe Isaksen, Trond Helleland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 369 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om styrking av personvernet. Forslaget ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011