Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene

Dokument 8:49 S (2010-2011), Innst. 269 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Forslag fra (KrF)
Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 269 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for økt trygghet i byene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011