Redegjørelse av miljø- og utviklingsministeren om klimaforhandlingene i forbindelse med partsmøtet i Mexico

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status