Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 21 S (2010-2011), kap. 456 og 3456, Innst. 111 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 111 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet (kapitlene om Nødnett).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010