Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia

Prop. 41 S (2010-2011), Innst. 228 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 228 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17.desember 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.03.2011