Representantforslag om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie

Dokument 8:157 S (2009-2010), Innst. 52 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Erna Solberg, Linda Hofstad Helleland, Lars Myraune, Sylvi Graham Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 52 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2010