Representantforslag om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren

Dokument 8:146 S (2009-2010), Innst. 185 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Laila Dåvøy, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H), (KrF) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 185 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke vedtatt et forslag fra Høyre om å opprette en "havarikommisjon" for helsesektoren etter modell fra havarikommisjonen for transportsektroren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011