Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2009

Dokument 2 (2009-2010), Innst. 261 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 261 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen Riksrevisjonens årsmelding for 2009. I sin innstilling gir blant annet komiteen uttrykk for at den er tilfreds med at spørsmålet om Riksrevisjonens rett til innsyn i forvaltningen nå er avklart.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2010