Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Prop. 106 S (2009-2010), Innst. 301 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 301 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter forslag fra regjeringa har Stortinget vedtatt å auke løyvingane til kjøp av flyruter i Finnmark og Nord-Troms med 26,7 mill. kroner i 2010 med bakgrunn i at resultatet etter gjennomført anbodskonkurranse blei dyrare enn rekna med.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010